DỊCH VỤ

Tư vấn môi trường, thuế, hải quan

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Tài Tiến sẽ luôn đồng hành cùng qúy khách hàng trong mọi hoạt động, bao gồm cả tư vấn về môi trường, khai báo thuế, lập các thủ tục hải quan và mở rộng quy mô sản xuất…

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Tài Tiến sẽ luôn đồng hành cùng qúy khách hàng trong mọi hoạt động, bao gồm cả tư vấn về môi trường, khai báo thuế, lập các thủ tục hải quan và mở rộng quy mô sản xuất…
Ngoài ra, Công ty Tài Tiến với đội ngũ nhân viên am hiểu về chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm còn nhận thực hiện dịch vụ tư vấn lập các hồ sơ liên quan đến môi trường và kinh doanh như:

- Lập hồ sơ xin cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.
- Lập hồ sơ xin cấp mới hoặc điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.
- Lập hồ sơ xin cấp mới hoặc điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Lập hồ sơ xin cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy phép xả thải, Giấy phép khai thác nước ngầm.
- Lập Báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.
- Tư vấn lập hồ sơ khai báo thuế, hoàn thuế GTGT.
- Tư vấn lập hồ sơ mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc trong khu chế xuất.