GIỚI THIỆU
Ban giám đốc
NGUỒN NHÂN LỰC
v Cán bộ chủ chốt:
· Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Lý Minh Anh
· Cố vấn chuyên môn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TPHCM.
· Giám đốc Nhà máy: KS. La Quốc Cường

· Đội ngũ kỹ thuật: thạc sĩ, kỹ sư về môi trường, hóa học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin …