DỊCH VỤ
Công ty Tài Tiến với sự tâm huyết trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đã đầu tư các hệ thống xử lý, tái chế chất thải có công nghệ hiện đại, tự động hóa cao tạo thành một hệ thống xử lý khép kín
Công ty Tài Tiến bên cạnh hoạt động xử lý còn thu mua lại các phế phẩm sau xử lý còn giá trị thương mại từ các chủ nguồn thải như thùng phuy sắt, nhựa; các loại xô, can nhựa; phế thải kim loại nhiễm dầu...
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Tài Tiến sẽ luôn đồng hành cùng qúy khách hàng trong mọi hoạt động, bao gồm cả tư vấn về môi trường, khai báo thuế, lập các thủ tục hải quan và mở rộng quy mô sản xuất…