DỊCH VỤ

Kinh doanh tái chế phế liệu và nhập khẩu phế liệu

Công ty Tài Tiến bên cạnh hoạt động xử lý còn thu mua lại các phế phẩm sau xử lý còn giá trị thương mại từ các chủ nguồn thải như thùng phuy sắt, nhựa; các loại xô, can nhựa; phế thải kim loại nhiễm dầu...
Công ty Tài Tiến bên cạnh hoạt động xử lý còn thu mua lại các phế phẩm sau xử lý còn giá trị thương mại từ các chủ nguồn thải như thùng phuy sắt, nhựa; các loại xô, can nhựa; phế thải kim loại nhiễm dầu…Ngoài ra, công ty Tài Tiến còn nhận mua các loại phế liệu khác như: nhựa, giấy carton, nylon, sắt thép, đồng, inox, nhôm, moteur cũ, dây cáp điện, pallet gỗ/nhựa/kim loại; mùn cưa, vải vụn…để thực hiện nhiệm vụ tái chế, tái sử dụng chất thải góp phần bảo vệ môi trường sống.

Đặc biệt đối với các Công ty đang hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất có nhu cầu thực hiện hủy nguyên phụ liệu định kỳ, Công ty Tài Tiến sẽ tư vấn, lập các hồ sơ liên quan và thực hiện việc hủy hàng theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

Công ty Tài Tiến có đầy đủ cơ sở hạ tầng để thực hiện chức năng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về Việt Nam hoặc thu mua phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất. Tất cả các thủ tục về thuế và hải quan sẽ do công ty Tài Tiến thực hiện kê khai.

Các loại phế liệu được phép nhập khẩu như:
- Giấy loại hoặc các tông có Mã HS 4707;
- Phế liệu và mẩu vụn của Plastic có mã HS 3915;
- Phế liệu, mảnh vụn sắt hoặc thép có mã HS 7204;
- Đồng phế liệu và mảnh vụn có mã HS 7404 00 00;
- Nhôm phế liệu và mảnh vụn có mã HS 7602 00 000;